Thưởng thức ly chè ngon Thuc hoạch chè Bình minh và sức sống mãnh liệt cảu cây chè Thưởng thức chè búp Thái Nguyên

Mã SP: HSYB

Giá: 150,000 đ

 140,000 đ

Mã SP: BTN01-1000

Giá: 350,000 đ

Mã SP: BTN04-1000

Giá: 210,000 đ

Mã SP: BTN05-1000

Giá: 160,000 đ

Mã SP: CVHT

Giá: 95,000 đ

 85,000 đ

Mã SP: CDCB1000

Giá: 350,000 đ

Mã SP: KTV06

Giá: 400,000 VND

Mã SP: TSVN

Giá: 220,000 VND

Mã SP: AC3D1C

Giá: 200,000 VND

Đặc sản trà Minh Nghĩa giới thiệu trà Tết