Thưởng thức ly chè ngon Thuc hoạch chè Bình minh và sức sống mãnh liệt cảu cây chè Thưởng thức chè búp Thái Nguyên

Mã SP: HSYB

Giá: 150,000 đ

 140,000 đ

Mã SP: BTN01-0500

Giá: 180,000 đ

Mã SP: BTN02-0500

Giá: 155,000 đ

Mã SP: BTN03-0200

Giá: 53,000 đ

Mã SP: BTN04-0500

Giá: 105,000 đ

Mã SP: GCLCB

Giá: 180,000 đ

Mã SP: CVHT

Giá: 95,000 đ

 85,000 đ

Mã SP: CDCB1000

Giá: 350,000 đ

Đặc sản trà Minh Nghĩa giới thiệu trà Tết