Chính sách bán buôn bán lẻ

- Chúng tôi nhận bán buôn và bán lẻ các loại chè búp Thái Nguyên và trà Sơn mật Hồng Sâm. Mức chiết khấu giá buôn phụ thuộc vào số lượng và loại chè bạn muốn nhập. Dưới đây là bảng biểu về mức chiết khấu cho đại lý.

 

- Ngoài ra khách hàng muốn đóng gói và hút chân không phải chịu phí 5.000 đ/1 túi. Khách hàng nhập số lượng lớn miễn phí đóng gói.

 

- Bảng chiết khấu bán buôn:

Mức chiết khấu

Loại chè/trà và số lương

Trà Sơn mật Hồng sâm

Chiết khấu 25.000đ

cho khách hàng nhâp trên 10kg (Giá 160.000đ/1kg còn 135.000đ/1kg)

Chiết khấu 15.000đ

cho khách hàng nhâp 5kg đến 10kg (Giá 160.000đ/1kg còn 145.000đ/1kg)

Chè búp Loại 1 - BTN01

Chiết khấu 25.000đ

cho khách hàng nhâp trên 10kg (Giá 350.000đ/1kg còn 325.000đ/1kg)

Chiết khấu 15.000đ

cho khách hàng nhâp từ 5kg đến 10kg (Giá 350.000đ/1kg còn 335.000đ/1kg)

Chè búp Loại 2 - BTN02

Chiết khấu 20.000đ

cho khách hàng nhâp trên 10kg (Giá 300.000đ/1kg còn 280.000đ/1kg)

Chiết khấu 15.000đ

cho khách hàng nhâp từ 5kg đến 10kg (Giá 300.000đ/1kg còn 285.000đ/1kg)

Chè búp Loại 3 - BTN03

Chiết khấu 20.000đ

cho khách hàng nhâp trên 10kg (Giá 250.000đ/1kg còn 230.000đ/1kg)

Chiết khấu 10.000đ

cho khách hàng nhâp từ 5kg đến 10kg (Giá 250.000đ/1kg còn 240.000đ/1kg)

Chè búp Loại 4 - BTN04

Chiết khấu 15.000đ

cho khách hàng nhâp trên 10kg (Giá 200.000đ/1kg còn 185.00đ/1kg)

Chiết khấu 10.000đ

cho khách hàng nhâp từ 5kg đến 10kg (Giá 200.000đ/1kg còn 190.000đ/1kg)

Chè búp Loại 5 - BTN05

Chiết khấu 10.000đ

cho khách hàng nhâp trên 10kg (Giá 150.000đ/1kg còn 140.000đ/1kg)

Chiết khấu 5.000đ

cho khách hàng nhâp từ 5kg đến 10kg (Giá 150.000đ/1kg còn 145.000đ/1kg)